organizowanie szkoleń
szkolenia zawodowe handel krajowy i zagraniczny
regulamin

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu,  równoznacznym  z zawarciem umowy  pomiędzy  firmą szkoleniową Ekspert Handlowy a Zamawiającym oznaczającym  akceptację  regulaminu  jest przesłanie do  firmy Ekspert Handlowy wypełnionej i  podpisanej karty zgłoszeniowej z pieczątką i podpisem faksem na numer 012 376 88 22  lub e-mailem:  biuro@eksperthandlowy.eu

2. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia karty zgłoszeniowej, Zamawiający otrzyma telefonicznie lub  e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników  wybranej usługi.

3. Na 4 dni robocze przed szkolenie Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną oficjalne potwierdzenie wraz z organizacją szkolenia. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie do 3 dni przed szkoleniem.

5  Nie należy uiszczać wpłat w miesiącu poprzedzającym szkolenie. 

6. W dniu szkolenia  otwartego uczestnik otrzyma fakturę VAT.

7. Zamawiający Szkolenie in company zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie  do 3 dni przed szkoleniem  na podstawie faktury pro forma. Fakturę otrzyma  do 3 dni po szkoleniu,  zostanie przesłana pocztą wraz  z certyfikatami.

8. Rezygnacja Zamawiającego do 6 dni roboczych od daty szkolenia nie obciąża kosztami Zamawiającego. Rezygnację należy zgłosić poprzez wiadomość email na biuro@eksperthandlowy.eu.

9. Rezygnacja Zamawiającego ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów  w wysokości 100%.

10. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

11. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy.

12. W przypadku odwołania szkolenia przez Ekspert Handlowy, organizator zobowiązuje się zwrócić   Zamawiającemu 100% wpłaconej kwoty

13. Ekspert Handlowy zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.

strona główna
szkolenia online
referencje
kontakt
newsletter
e-mail:
wpisanie adresu mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnych
ofert programów szkoleniowych
eksperthandlowy.eu
projektowanie stron www szkolenia handlowe
Regulamin serwisu www
doskonalenie zawodowe organizacja kursów oferta szkoleń zarządzanie sprzedażą